MobilaVd


Termeni și condiții privind utilizarea Mobilavd.com/


Termeni generali

Prezentul document continand termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.mobilavd.com (denumit in continuare „Termeni si Conditii”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.mobilavd.com , ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricărei prevederi din acestia, astfel cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor si Conditiilor și a oricărei prevederi din acestia. Prin înregistrare, Utilizatorul accepta în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni si Conditii și înțelege sa utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea.


Drepturile asupra conținutului Site-ului

Conținutul și elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și partenerilor sai si reprezinta continutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedenta nu apartin Administratorului Site-ului sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa, informațiile furnizate Utilizatori, sau opiniile și / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului fata de materialele de orice fel postate pe Site sau fata de Conținutul Site-ului în general.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se afla in Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terte persoane în orice alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decat cel personal.

Este interzisă folosirea acestui Site, a Conținutului Site-ului, a Serviciului sau a oricărui serviciu, facilitate oferite de către Site în scopuri comerciale.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ și ca Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la veridicitatea și corectitudinea informațiilor și datelor oferite de Utilizatori pe Site, sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestora.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca în cazul încălcării în orice mod și în orice masura a oricarora din prevederile Termenilor si Conditiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea a oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postarii către Site, ori pentru interzicerea definitiva a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site fără niciun fel de atentionari sau notificari prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Site-ul le ofera doar o platforma de comunicare și ca doar ei singuri raspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de forma și partea în care apar, de utilizarea acestora, de accesarea și utilizarea Serviciului și a oricăror facilități oferite pe Site și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivand din acestea.


Obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul este de acord sa respecte urmatoarele obligatii incluzand (fara a se limita):


Responsabilitatea Proprietarului

Utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu. In nici un caz, www.mobilavd.com si afiliatii sai, fiecare în parte sau impreuna, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultand din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul Site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nicio natura.

www.mobilavd.com nu garanteaza credibilitatea, acuratetea informatiilor publicate de către utilizatori sau nu gireaza vreo părere exprimată de către utilizatori.

www.mobilavd.com nu garanteaza in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor și informațiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot apărea la un moment dat între conținutul site-ului și informațiile reale nu implica nici o răspundere, de orice natura, pentru www.mobilavd.com. Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanta sau angajament din partea www.mobilavd.com.


Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date, modificata și completata, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a Serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor avand ca scop reclama, marketing si publicitate, si a serviciilor de statistica.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizarii de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate, alte persoane fizice sau juridice care le prelucrează în numele operatorului, alte persoane fizice sau juridice, parteneri, asociați din același grup cu operatorul.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, fiecare Utilizator are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care le privesc și sa solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca ștergerea datelor lor personale va fi urmată de ștergerea profilului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de către Administratorul Site-ului.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugăm sa ne informați cat mai curand posibil.


Legătură cu alte site-uri

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, site-uri personale (bloguri), dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implica aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.


Limitarea răspunderii

Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la intreg continutul si serviciile oferite către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca sa corecteze erorile și omisiunile cat mai repede posibil.

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru ofertele, serviciile, informațiile puse la dispoziție prin intermediul Site-ului de către Utilizatori, sau pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parte, secvența, modul al Continutului de pe Site, al Serviciului sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.

În nicio situație Administratorul Site-ului nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din îndeplinirea oricăror obligații asumate de oricare Utilizator, din imposibilitatea utilizarii Serviciului, ori din interpretarea eronată a Conținutului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Administratorul Site-ului este doar un intermediar între Utilizatori, care ofera o platforma de informare, astfel că toate serviciile și facilitățile legate de utilizarea Site-ului, precum și toate datele, informațiile cuprinse în acestea sunt oferite „așa cum sunt” , „așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii le folosesc pe riscul lor. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca informațiile puse la dispoziție pe Site sunt oferite „așa cum sunt” „așa cum sunt disponibile” și le folosesc pe riscul lor.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca furnizarea Serviciului poate fi afectata de anumite condiții obiective, precum și ca orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la cele privind ofertele, serviciile, datele și informațiile legate de utilizarea Serviciului, sau orice alta activitate legată de utilizarea și accesarea Serviciului și/sau a Site-ului, precum și orice alt efect juridic derivand din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, ingreunari, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele menționate mai sus se datoreaza în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului. În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

În cazurile de forta majora Administratorul Site-ului și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții sai, sunt exonerati total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc. Utilizatorii sunt de acord sa protejeze, sa asigure și despagubeasca integral pe Administratorul Site-ului și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții sai de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligații rezultate sau relationate cu orice alta acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul.


Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni si Conditii, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea romana în vigoare. Orice litigiu nascut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi solutionat pe cale amiabila. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata în raza teritorială a Oradei.


Modificarea Termenilor si Conditiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricand si în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Puteți citi cea mai recentă versiune a acestor condiții oricand, accesand aceasta pagina.

Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptata deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciului.


Politica de confidentialitate

MobilaVD respecta legile în vigoare privind confidentialitatea datelor. www.mobilavd.com si Mobila VD se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți. Datele vor fi utilizate numai în scopul stabilirii contactului cu clienții sai și derularea comenzilor precum și în scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia

MobilaVD nu încurajează SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fara acordul dumneavoastra explicit. Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.mobilavd.com adresa sa de email poate opta ca aceasta sa fie ștearsă din baza de date.


Nota de informare privind protectia datelor personale.

În conformitate cu LEGEA nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date, modificata și completata cu LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicatiilor electronice, MobilaVD în calitate de proprietar și operator al platformei online www.mobilavd.com are obligatia de a administra in conditii de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este: derularea în condiții optime a activității de comerț electronic. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizarii de către operator.

Utilizatorul este obligat sa furnizeze datele solicitate în formularul de înscriere și își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea acestor date. Refuzul de a furniza datele va limitează accesul la unele dintre funcțiile site-ului și la serviciile oferite de MobilaVD prin site-ul www.mobilavd.com

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justitiei. Totodată, aveți dreptul sa va opuneti prelucrării datelor personale care va privesc și sa soliciti stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa trimiteți un email la office@mobilavd.com